• English
 • 繁體中文

防撞保護墊

 • padding 2
 • padding 3
 • padding
 • 圖片16
 • 圖片17
 • 圖片18
 • 圖片19
 • 圖片20
 • protectivepad2
 • protectivepad3
 • protectivepad4
 • protectivepad5

適用於綜合體育館、兒童遊戲室及一般休憩場所,以不助燃人造皮革和
海棉物料製成,有保護及緩衝作用。

 

聯絡我們: sales@hinkiu.com

Comments are closed.